Op deze pagina gaan we voor mijn gevoel terug in de tijd dus:
EVEN    NOSTALGIE
In 1994, 4 jaar nadat ik op een cursus was gegaan bij Rina Zwaan,
en we met een aantal cursisten van haar, naar een open dag waren geweest
bij een club in Hoofddorp, besloten we met goed vinden van Rina ook als club
verder te gaan. Maar wij wilden het anders gaan doen, dan wat we in Hoofddorp
hadden gezien.
Zo ontstond op 08 maart 1995 om 14.30 uur de Perga Club IJmuiden.
Er werd een bestuur samengesteld,  waar Rina de voorzitster van werd en ik de
secretaresse. Bij ziekte of afwezigheid van Rina was ik 2 de voorzitster voor de
goede gang van zaken. De bedoeling van de club was zoals toen afgesproken:
creatief met elkaar bezig zijn, en met elkaar werken voor de Open Dagen die we
wilden gaan houden................ de eerste in oktober 1995.
20480 huisregels
Er kwamen huisregels zodat men wist wat er verwacht werd van de clubleden.
Momenteel gaat het anders .....want de druk die voorheen op de dames stond, zoals de meeste clubleden het ervaren hadden is nu weg gevallen, omdat er geen open dagen meer gehouden worden.
Elk clublid inclusief Rina werken nu voor zichzelf, en hebben zoals er gezegd wordt een
                    "gezellige" middag of avond.
In het zaaltje in de Lagerstraat waar de clubdagen werden gehouden, was geen ruimte voor een open dag, dus er moest worden gezocht naar een andere locatie, die gevonden werd in de Spaarnestraat een zaaltje naast de kerk, waar we later ook de clubmiddagen en avonden gingen houden, na wat problemen gehad te hebben in de Lagerstraat.
10454
10455
10457
Er moesten kleden komen voor op de tafels, ezeltjes ( door Ton, Job en Leen, echtgenoten van Trudy, Rina en Rita gemaakt) om de kaarten op te zetten. Ideeën moesten er komen vanuit de clubleden wat te gaan maken, een werkplan moest opgezet worden, een indeling gemaakt worden, en spulletjes om de zaal te versieren moesten aangeschaft worden enz. enz. en waarvan moesten we dat allemaal betalen ?
10461
10456
10458
Er kwam heel wat voor kijken om dit alles te realiseren, en waar moesten we vervolgens al die spullen weer laten na de Open Dag ? Zo gingen mijn man en ik dus elk jaar met een auto vol ( later werd het een aanhanger vol ) van Heemskerk naar IJmuiden, en na de Open Dag weer terug.  Ook stonden er spullen  wat dichterbij, in een garagebox bij een clublid.
10463
10464
Omdat er nog geen geld genoeg in de kas zat, werd er een beroep gedaan op ons privé geld, en daar werd toen verder door ons niet moeilijk over gedaan, ook al hadden sommige het niet breed.
Achteraf gezien was dat elk jaar zo, maar wij lieten ons daarover nooit horen, en zo is er van een paar clubleden heel  veel geld in de club gaan zitten, waar nooit over gesproken werd, en waar we nooit wat van terug gezien hebben,............ maar als normaal beschouwd werd.
Wij hadden het er voor over, want de Open Dag moest elk jaar leuker worden, dat was tenslotte ons doel om voor te werken.
10462
Terug naar activiteiten
Toen ik in 1996 mijn examen had gedaan om erkend docente te worden, en ook cursisten kreeg,moest ik een keuze maken, want ik kon niet alles. Ik wilde wel lid blijven van de club, en komen als ik geen cursisten had, en thuis werken voor een Open Dag, en er ook aan mee werken.  Nou, dat werd goed bevonden, dus kwam ik regelmatig op donderdagavond bij de andere groep.
10498
10499
10500
10501
En als ik even geen tijd had door privé omstandigheden, of als er bij mij cursisten waren, dan ging ik niet naar IJmuiden.
10502
10503
10504
Totdat er een keer een vergadering was met alle clubleden, en er een opmerking naar mij toe gericht werd, dat ik een slapend lid was.  Toen viel ik bijna van mijn stoel en dat deed voor mij, na alles wat we in de daarvoor gaande jaren aan irritaties hadden gehad,  de deur dicht. Ik begreep op dat moment dat ik me niet meer welkom voelde, en er niet meer bij wilde horen, en door alles eens op een rijtje te zetten van die afgelopen jaren, wat er allemaal gaande was geweest, besloot ik om bij de club weg te gaan, en mijn eigen koers te gaan varen. Die opmerking was voor mij de druppel, waarover nooit werd gesproken, om over al het andere maar te zwijgen, wat ik daar had meegemaakt. Omdat ik er daarna regelmatig over aangesproken werd en wordt, waarom ik niet meer in IJmuiden ben, heb ik het nu op papier gezet. Als ik ergens niet tegen kan is onrecht: zijn leugens, en stiekem gedoe.
Dus na lang erover nagedacht te hebben.....................werd dit mijn conclusie !
Ik wilde niet dat de club door mij zou gaan escaleren, dus ik hield mijn mond en vertrok., voor sommige niet wetend waarom, en dat werd ook nooit gevraagd, en is ook nooit uitgepraat.
Voor mij het einde van een tijdperk, wat mij heel veel energie, tijd en geld had gekost,
maar wel met veel herinneringen en vrienden daaruit over gehouden. Ik heb in die tijd daar veel mensenkennis op gedaan, en weet daardoor dat je jezelf aardig kan vergissen in mensen.
Die tijd in IJmuiden heeft mij harder gemaakt, zodat mijn cursisten dikwijls tegen mij zeiden:
Trudy je bent hard geworden en recht voor z'n raap...........maar je bent wel eerlijk, en we weten wel wat we aan je hebben.
Ook als hun werk door mij werd afgekeurd, kreeg ik daarna te horen........  je weet het altijd weer op de een of andere manier voor ons op te lossen.................. en zo moet het ook !