Onder begeleiding van Corrie DaniŰls, heb ik vanaf 1996, 4 x per jaar de bijscholingsdagen gevolgd  in Purmerend, en de daarvoor benodigde aantekeningen gekregen.
Daar Corrie moest stoppen met het regio co÷rdineren, omdat ze van Pergamano International uit, het roer gingen omgooien, zijn Anka en ik in Purmerend met de dagen doorgegaan op vrijwillige basis (voor een ieder die daar behoefte aan had), met de docenten van Noord Holland.
Daar wij op een gegeven moment in Purmerend niet meer de zaal konden huren, zijn we uitgeweken naar Beverwijk,
waar we dus nu nog steeds zijn.
Er werd weer een nieuwe regio co÷rdinatrice aangesteld door Pergamano International, maar door onderlinge meningsverschillen tussen de regio co÷rdinatrice, P.I. en de groep docenten is dit na een paar bijeenkomsten weer gestopt, zodat Anka het roer opnieuw op zich genomen heeft in samenwerking met P.I., en indien nodig, ik haar daarmee help.
Wij vinden het als groep belangrijk om de onderlinge contacten tot stand te houden, lekker met elkaar te kunnen werken, en zo nodig elkaar te helpen met moeilijke technieken, en af en toe met elkaar naar buiten te treden in de vorm van een demonstratie.
Vanaf 13 maart 2010 zijn wij dus gedeeltelijk zelfstandig voor  de regiodagen, met daar af en toe een
"verplichte" landelijke workshop dag tussendoor waarvoor we dan naar Nijkerk moeten.
Regio Dagen
Onze eerste regiodag was dus op 13 maart 2010, waar we de twee bovenstaande
muizen kaarten hebben gemaakt onder leiding van Anka.
Van de aanwezige docenten had ieder het op haar eigen wijze uitgewerkt met de perga colors en de multi grids.
op deze dag zijn er geen foto's gemaakt, dus kan ik u alleen de 2 werkstukken tonen die door mij gemaakt zijn.
Terug naar activiteiten
Voor de andere muis, klik achter de foto.